Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
ayKANS1004 Taloustieteen perusteet 6 op  VY Avoin yliopisto, Vaasa