Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
SATEB2020 Business Models for Battery Storages, 5 op 
Tunniste SATEB2020  Voimassaolo 01.08.2018 - 31.07.2020
Nimi Business Models for Battery Storages  Lyhenne Business Models 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0 Muut suoritukset 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä