Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKRUO9214 Lue, opi ja kehitä kielitaitoasi, 3 op / 2 ov 
Tunniste ayKRUO9214  Voimassaolo 01.08.2018 - 31.12.2020
Nimi Lue, opi ja kehitä kielitaitoasi  Lyhenne LueOpiKehKiel 
Laajuus3 op / 2 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineRUO Ruotsin kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Kuvaus:
Edellytykset 

Ruotsin kielen peruskurssi, 5 op, tai vastaavat tiedot

 
Tavoitteet 

Opintojakson tavoite: B2-C1

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija pystyy lukemaan kielellisiä apuvälineitä käyttäen ruotsinkielisen teoksen sekä raportoimaan lukemastaan suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa kirjoittaa kirja-arvion tekstityypin edellyttämällä tavalla. Opiskelija tuntee keskeisimmät suomenruotsalaiset ja ruotsinruotsalaiset kirjailijat ja pystyy nimeämään heidän teoksiaan.

 
Sisältö 

Oppimisympäristössä tutustuminen ruotsinkielisen kaunokirjallisuuden eri lajeihin. Yksilötehtävänä kirjan ja kirjailijan suullinen esittely sekä kirjallinen raportti luetusta teoksesta.

 
Oppimateriaalit 

Opiskelijan valitsema ruotsin kielellä kirjoitettu teos opettajan ohjauksen mukaan. Verkkopohjaisen oppimisympäristön aiheeseen liittyvä ja kielellinen tukimateriaali.

 
Toteutustavat 

Ruotsinkielisen teoksen lukeminen. Työskentely verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset.

 
Suoritustavat 

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn. Lukupäiväkirjan säännöllinen päivittäminen Moodleen. Suullinen ja kirjallinen raportti luetusta teoksesta.

 
Opettajat 

Kielipalvelut-yksikön lehtorit

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen muulla tavalla tai ilmoittautumista ei vaadita Lue, opi ja kehitä kielitaitoasi (avoin yo) (V01)  Verkkokurssi  Mirjam Särs 
13.01.20 -17.05.20 -

Tulevat tentit
Ei tenttejä