Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKSUO5505 Loista esiintyjänä, 2 op 
Tunniste ayKSUO5505  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Loista esiintyjänä  Lyhenne LoistaEsiintyj 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineSUO Nykysuomi 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvosteluhyv-hyl 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Kuvaus:
Edellytykset 

Suositellaan Akateemiset viestintätaidot 3 op

 
Tavoitteet 

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa kiinnostavan, vakuuttavan ja persoonallisen suullisen esityksen. Hän oppii arvioimaan, mikä on viestinnän päämäärän merkitys ja miten asiat tulee aina esittää kuulijan ja kohderyhmän näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa entistä paremmin omat vahvuutensa ja osaa tuoda esiin oman karismansa. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää keinoja, joilla esiintymisjännitystä käytännön tilanteissa hallitaan.

 
Oppimateriaalit 

Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

 
Suoritustavat 

Aktiivinen osallistuminen ja kaikkien harjoitustehtävien tekeminen.

Arviointi: Hyväksytty/täydennettävä

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen muulla tavalla tai ilmoittautumista ei vaadita Loista esiintyjänä (Tampereen kesäyliopisto)  Luentokurssi  Eeva Kaarne 
01.06.20 -15.06.20 -

Tulevat tentit
Ei tenttejä