Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKSUO9000 Akateemiset viestintätaidot kauppatieteiden opiskelijoille, 3 op 
Tunniste ayKSUO9000  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Akateemiset viestintätaidot kauppatieteiden opiskelijoille  Lyhenne AkateemViest 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineSUO Nykysuomi 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Kuvaus:
Tavoitteet 

Kurssi käytyään opiskelija osaa kehittää ajattelu- ja kirjoitusprosessejaan. Opiskelija osaa erotella kirjoitusprosessin eri vaiheet ja käyttää eri vaiheisiin liittyviä kirjoittamisen työkaluja kirjoitusprosessin edistämiseen. Opiskelija osaa määritellä, mitä tarkoitetaan plagioinnilla. Lisäksi opiskelija osaa analysoida toisten tekstejä rakentavasti, vastaanottaa palautetta ja analysoida oman oikeakielisyytensä tasoa ja kirjoitusprosessinsa hallintaa. Opiskelija osaa käyttää esitystapoja, joilla tuotetaan kohdeyleisölle tarkoituksenmukainen ja selkeä esitys.

 
Sisältö 

Opiskelija tuottaa joko yksin tai pienryhmissä tieteellisiä kirjoituskäytäntöjä noudattavan moniäänisen opiskeluesseen, jota prosessoidaan pienryhmissä koko kurssin ajan. Lopullinen kirjoitelma palautetaan Turnitin-ohjelmaan. Lisäksi hän tekee kielenhuollon testin ja kirjoittaa itsearvion. Opiskelija valmistelee ja toteuttaa yksin tai pienryhmissä suullisen esityksen.

 
Oppimateriaalit 

Kirjallisuus:

  1. Kniivilä, Lindblom-Ylänne & Mäntynen (2007 tai uudempi). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.
  2. Iisa, Oittinen & Piehl (2006 tai uudempi): Kielenhuollon käsikirja.
  3. Kankaanpää & Piehl (2011): Tekstintekijän käsikirja.
 
Toteutustavat 

 Kurssia järjestetään lähiopetuksena (20 t) ja osittaisena verkkokurssina (lähiopetusta 8–12 t) tai kokonaan verkossa (lähiopetusta 0–4 t)

 
Suoritustavat 

Aktiivinen osallistuminen ja kaikkien harjoitustehtävien tekeminen.

Arviointi: 1−5/hyl.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä