Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKJAN5010 Johdatus japanin kieleen ja kulttuuriin, 2 op 
Tunniste ayKJAN5010  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Johdatus japanin kieleen ja kulttuuriin  Lyhenne Johdatus japani 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0 Muut suoritukset 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Kuvaus:
Tavoitteet 

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa keskeiset kirjoitusmerkit, hallitsee kielen perusrakenteita, ymmärtää yksinkertaisia, arkipäiväisiä ilmauksia sisältäviä tekstejä sekä osaa kuvata japanilaisen kulttuurin ominaispiirteet.

 

 
Sisältö 

Kurssilla annetaan perustiedot japanin kielen rakenteista, kirjoitusjärjestelmästä ja kulttuuritaustasta. Tehdään yksinkertaisia suullisia harjoituksia ja tutustutaan jokapäiväisiin japanilaisiin tapoihin ja kulttuuriin Japanin historian pohjalta.

 
Oppimateriaalit 

Kirjallisuutta opettajan ohjeen mukaan

 
Toteutustavat 

Opetus: Kontaktiopetus 20 h.

 
Suoritustavat 

Aktiivinen osallistuminen, kotitehtävä

Arviointi: 1–5/hylätty

 
Opettajat 

Vastuuhenkilö: Kielikeskuksen tarjoama kurssi.

 
Osallistumisoikeus 

vapaavalintainen

 
Lisätietoja 

Kurssilla ei voi korvata tutkintoihin pakollisina kuuluvia vieraita kieliä, hyväksytään KTM-tutkinnon vapaasti valittaviin kieliopintoihin. Kurssi järjestetään avoimen yliopiston puolella.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä