Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKRUO9221 Kehity keskustelijana, 3 op / 2 ov 
Tunniste ayKRUO9221  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Kehity keskustelijana  Lyhenne Kehity keskuste 
Laajuus3 op / 2 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineRUO Ruotsin kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Backlund, Britt   Med tanke på talet Om förberett tal - vetenskapen, hantverket och konsten   1997  Pakollinen Saatavuus
     Backlund, Britt   Inte bara ord en bok om talad kommunikation   2006  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Edellytykset 

Ruotsin kielen peruskurssi, 5 op tai vastaavat tiedot

 
Tavoitteet 

Opintojakson tavoite: B1-C1

Osaamistavoite: Opintojakson käytyään opiskelija osaa käyttää luontevaa ja tilanteeseen sopivaa ruotsin kieltä virallisissa ja epävirallisissa puhetilanteissa. Opiskelija pystyy osallistumaan spontaaniin keskusteluun ruotsinkielisen keskustelukumppanin kanssa, pitämään muistiinpanoihin perustuvan vapaamuotoisen puheen ja esitelmän sekä johtamaan pienryhmäkeskustelua. Opiskelija pystyy ilmaisemaan mielipiteitään, tunteitaan, toiveitaan ja tavoitteitaan sujuvasti ruotsiksi. Hän osaa kyseenalaistaa keskustelukumppaninsa näkökannan ja perustella omia kannanottojaan.  Opiskelija tuntee ruotsin kielen ääntämisen perusteet ja osaa soveltaa niitä jokseenkin virheettömästi omaan puheeseensa.

 
Sisältö 

Opiskelijoiden valitsemiin aihealueisiin perustuvia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia. Harjoitusmuotoina small talk, keskustelu, esitelmä, työhaastattelu, puhe, kokous, paneelikeskustelu. Ruotsinkielisten joukkoviestinten ajankohtaistarjonnan seuraamista ja suullista raportointia. Opintokäyntejä ruotsinkielisiin kohteisiin ja keskustelua niiden aiheista ja sisällöistä. Esiintymistaidon ja itsereflektion kehittämistä.

 
Toteutustavat 

30 tuntia lähiopetusta.

 
Suoritustavat 

Aktiivinen osallistuminen. Hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Arviointi: Asteikko 1-5 / hylätty. Jatkuva arviointi. Henkilökohtainen palaute sekä vertaispalaute.

 
Osallistumisoikeus 

Vapaavalintainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä