Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKKII5001 Kiinan alkeet I, 3 op 
Tunniste ayKKII5001  Voimassaolo 01.08.2013 -
Nimi Kiinan alkeet I  Lyhenne Kiinan alkeet I 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineKII Kiinan kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Kuvaus:
Tavoitteet 

Opintojakson tavoite: A1

Osaamistavoite: Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kiinan kielen perusteisiin ja antaa yleiskuva kiinan kielestä ja kirjoitusjärjestelmästä. Opiskelija tutustuu ääntämykseen ja intonaatioon, perusrakenteisiin sekä sanastoon ja perehtyy kiinalaiseen kulttuuriin ja tapoihin. Kurssin käytyään opiskelija osaa jonkin verran kiinan perusrakenteita, ymmärtää ja osaa tuottaa yksinkertaista puhekieltä arkipäivän rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa.

 
Sisältö 

Kurssin perustan muodostavat ääntäminen ja intonaatio, keskeiset rakenteet, arkipäiväisen elämän sanasto sekä tavanomaiset kielenkäyttötilanteet ja arkipäivän tapakulttuuri.

 
Oppimateriaalit 

Materiaalia opettajan ohjeiden mukaan.

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetus 50 tuntia.

 
Suoritustavat 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, loppukuulustelu

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on maksullinen muille paitsi Vaasan yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille.
Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat pelkästään WebOodissa (KKII5001).

Opintojakso järjestetään lukuvuoden 2013-2014 aikana alla mainituissa oppilaitoksissa.

Opintojakson aikataulu ja hinnat:

    VY Avoin yliopisto, Vaasa

Ilmoittautuminen

    Hae opinto-oikeutta ilmoittautumisjärjestelmä ILPAssa.
    Ilmoittaudu kurssille ILPAn jälkeen WebOodissa (ayKKII5001). HUOM! Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat pelkästään WebOodissa (KKII5001).

Opinto-oikeuden maksaminen

Opinto-oikeus maksetaan ILPAssa.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä