Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKVEN5001 Venäjän alkeet I, 3 op 
Tunniste ayKVEN5001  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Venäjän alkeet I  Lyhenne Venäjän alkeet 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineVEN Venäjän kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Alestalo Marjatta  Kafe Piter. 1 Venäjää taitotasolle A1  2011  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Edellytykset 

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aiempia venäjän opintoja.

 
Tavoitteet 

Opintojakson tavoite: A1

Osaamistavoite:
Kurssin käytyään opiskelija
•    hallitsee kyrilliset aakkoset
•    osaa ilmaista itseään yksinkertaisissa arki- ja työelämän tilanteissa
•    osaa kertoa itsestään
•    osaa laatia lyhyitä itseään koskevia viestejä
•    ymmärtää lyhyitä tavallisimpia sanoja sisältäviä tekstejä.
•    ymmärtää myös venäläistä kulttuuria ja tapoja.

 
Sisältö 

Kurssin alussa opiskelija oppii kyrilliset aakkoset sekä ääntämisen perusasiat. Opiskelija perehtyy puhe-, kuuntelu-, luku- ja kirjoitusharjoitusten avulla kielen rakenteisiin ja tutustuu venäläiseen arkielämään ja kulttuuriin.  Aihepiirejä ovat tervehdykset, esittäytyminen, kuulumiset, liikkuminen, kellonajat ja viikonpäivät.

Rakenteista opiskelija harjoittelee arkielämän tilanteisiin sidottua nominien taivutusta, adverbeja, peruslukuja ja verbin preesensmuotoja. Hän harjoittelee omistamisen, kysymysten ja kiellon ilmaisuja.

 
Oppimateriaalit 

Alestalo Marjatta, Kafe Piter 1, venäjää taitotasolle A1 sekä opettajan laatimia opintomonisteita.

 
Toteutustavat 

kontaktiopetusta 50 tuntia

 
Suoritustavat 

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitustyö(t) ja kirjallinen tentti

 
Tarjontatieto 

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
peruutettu Venäjän alkeet I (Vaasan kesäyliopisto)  Kielikurssi  Katrin-Kristiina Polviander 
22.04.20 -10.06.20 -

Tulevat tentit
Ei tenttejä