Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKRAN5001 Ranskan alkeet I, 3 op / 2 ov 
Tunniste ayKRAN5001  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Ranskan alkeet I  Lyhenne Ranskan alkeet 
Laajuus3 op / 2 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineRAN Ranskan kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Kuvaus:
Tavoitteet 

Opintojakson tavoite: A1

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa erilaisista jokapäiväisistä asioista rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaisia lauseita käyttäen helppoja arki- ja työelämän tekstejä arkielämän tarpeita varten. Hän tutustuu ranskankielisen Euroopan kulttuuriin ja arkielämään ja osaa toimia luontevasti tavallisimmissa arki- ja työelämän tilanteissa, joissa kulttuurieroilla on merkitystä.

 

 
Sisältö 

Kurssin perustan muodostavat ranskan kieliopin keskeiset rakenteet ja keskeinen arkipäiväisen elämän sanasto. Kurssilla kuunnellaan ranskankielistä puhetta, luetaan tekstejä, tehdään keskustelu- ja kirjoitelmaharjoituksia sekä erilaisia kielioppitehtäviä.

 
Oppimateriaalit 

Chez Marianne I (alkuosa)

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetus 50 tuntia

 
Suoritustavat 

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on maksullinen muille paitsi Vaasan yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille.
Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat pelkästään WebOodissa (KRAN5001).

Opintojakso järjestetään lukuvuoden 2013-2014 aikana alla mainituissa oppilaitoksissa.

Opintojakson aikataulu ja hinnat:

    VY Avoin yliopisto, Vaasa

Ilmoittautuminen

    Hae opinto-oikeutta ilmoittautumisjärjestelmä ILPAssa.
    Ilmoittaudu kurssille ILPAn jälkeen WebOodissa (ayKRAN5001). HUOM! Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat pelkästään WebOodissa (KRAN5001).

Opinto-oikeuden maksaminen

Opinto-oikeus maksetaan ILPAssa.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä