Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKESP5002 Espanjan alkeet II, 3 op 
Tunniste ayKESP5002  Voimassaolo 01.08.2012 - 31.12.2020
Nimi Espanjan alkeet II  Lyhenne Espanjan alkeet 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineESP Espanjan kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Kuokkanen-Kekki, Marjaana & Palmujoki Katri   Español uno   2003  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Edellytykset 

Espanjan kielen alkeiskurssi 1, osia espanjan lukion oppimäärästä tai muut aiemmat espanjan opinnot.

 
Tavoitteet 

Opintojakson tavoite: A2

Osaamistavoite: Kurssin tavoitteena on laajentaa peruskieliopin tuntemusta, lisätä sanavarastoa ja suullista kielitaitoa. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää selkeästi puhuttua espanjankielisiä puhetta ja yleisiä tekstejä, hän osaa puhua espanjaa ymmärrettävästi, hän osaa kirjoittaa lyhyitä työelämässä tarvittavia tiedotteita.

 
Sisältö 

Kurssin perustan muodostavat espanjan kielen perusrakenteiden ja sanaston tuntemuksen vahvistaminen tutustumalla arkipäivän tilanteita kuvaaviin teksteihin. Kurssilla on runsaasti erilaisia kielioppitehtäviä, kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Rakenteet: mm. adjektiivin vertailu, objektipronominit, menneen ajan aikamuodot, subjunktiivi ja imperatiivi.

Aihepiirit: mm. arkitoimet, ostosten tekoa (ruoka ja vaatteet), mieltymykset, ihmiskeho, työeläman sanastoa, matkustaminen.

 
Oppimateriaalit 

1. Español Uno -oppikirjan uudistettu painos (vuodelta 2012), tekijöinä Kontturi, Kuokkanen-Kekki ja Palmujoki. Espanja 2 -kurssilla käydään läpi kappaleet 11-20.

2. Muu materiaali opettajan ohjeiden mukaan.

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetus 40 tuntia

 
Suoritustavat 

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti

 
Tarjontatieto 

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä