Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKESP5001 Espanjan alkeet I, 3 op 
Tunniste ayKESP5001  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Espanjan alkeet I  Lyhenne Espanjan alkeet 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineESP Espanjan kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Kuokkanen-Kekki, Marjaana & Palmujoki Katri   Español uno   2003  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Tavoitteet 

Opintojakson tavoite: A1

Osaamistavoite: Kurssin tavoitteena on tutustua espanjan kielen perusteisiin ja oppia selviytymään erilaisissa arkielämän tilanteissa. Kurssin käytyään opiskelijalla on kokonaiskäsitys espanjan ääntämisestä, hän osaa kertoa itsestään ja arkipäivästään, selviää erilaisissa arkielämän tilanteissa, ymmärtää yksinkertaista, selkeää arki- ja työelämän puhetta ja tekstiä.

 
Sisältö 

Kurssin perustan muodostavat espanjan kielen keskeiset rakenteet ja keskeinen arkipäiväisen elämän sanasto. Kurssilla on runsaasti kirjoitusharjoituksia sekä pari- ja pienryhmätyöskentelyä ja kuullunymmärtämisharjoituksia.

Rakenteet:  mm. persoonapronominit, sanojen suku, monikon muodostus, adjektiivin taivutus, olla-verbit, verbien indikatiivin preesens.

Aihepiirit: mm. asuminen, itsestä ja perheestä kertominen, ruokailu, ajanilmaisut, opiskelu, työ.

 
Oppimateriaalit 

1. Español Uno -oppikirjan uudistettu painos (vuodelta 2012), tekijöinä Kontturi, Kuokkanen-Kekki ja Palmujoki. Espanja 1 -kurssilla käydään läpi kappaleet 1-10.

2. Muu materiaali opettajan ohjeiden mukaan.

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetus 50 tuntia

 
Suoritustavat 

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä