Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKITA5002 Italian alkeet II, 3 op 
Tunniste ayKITA5002  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Italian alkeet II  Lyhenne Italian alkeet 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineITA Italian kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Ciro Imperato, Katri Kuusela, Sari Meurman, Giuseppe Feroldi  Bella vista. I, Corsi 1-3  2012  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Edellytykset 

Italian alkeet I, osia italian lukion oppimäärästä tai muut aiemmat italian opinnot.

 
Tavoitteet 

Opintojakson tavoite: A2

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää selkeästi puhuttua, yksinkertaistapuhetta ja selkeää, muutaman kappaleen pituista kirjoitettua italiaa. Hän osaa kertoa ja kirjoittaa erilaisista jokapäiväisistä asioista (mm. arkielämä, opiskelu, työ) helpoissa kielenkäyttötilanteissa, osaa ilmaista mielipiteensä, keskustella lyhyesti suunnitelmistaan ja menneistä tapahtumista. Hän osaa ääntää italiaa ymmärrettävästi. Hänen tietämyksensä ja ymmärryksensä italiankielisen Euroopan arkielämästä ja kulttuurista syvenee. Hän osaa kirjoittaa lyhyitä työelämässä tarvittavia tiedotteita.

 
Sisältö 

Kurssin perustan muodostaa italian kielen perusrakenteiden ja sanaston tuntemuksen vahvistaminen tutustumalla arkipäivän tilanteita kuvaaviin teksteihin. Kurssilla tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia, kuunnellaan italian kieltä ja tehdään erilaisia kielioppitehtäviä.

 
Oppimateriaalit 

Imperato/Kuusela/Meurman/Feroldi: Bella vista 1

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetus 40 tuntia

 
Suoritustavat 

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on kaikille maksullinen.

Opintojakso järjestetään lukuvuoden 2015-2016 aikana alla mainituissa oppilaitoksissa:

    Aikataulu ja ilmoittautuminen: VY Avoin yliopisto, Vaasa

Ilmoittautuminen ja maksaminen

    Toimi kurssikuvauksessa (linkki yllä) olevien ilmoittautumisohjeiden mukaisesti.
    WebOodi-ilmoittautuminen tehdään opiskelijan puolesta viimeistään kurssin aloituspäivänä.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen muulla tavalla tai ilmoittautumista ei vaadita Italian alkeet II (avoin yo) (L01)  Luentokurssi  Tanja Hietikko 
14.01.20 -14.04.20 -

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Italian alkeet II (avoin yo) (T02)  Tentti  Tanja Hietikko 
30.05.20la 12.00-15.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Italian alkeet II (avoin yo) (T03)  Tentti  Tanja Hietikko 
12.09.20la 12.00-15.00