Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKITA5001 Italian alkeet I, 3 op 
Tunniste ayKITA5001  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Italian alkeet I  Lyhenne Italian alkeet 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineITA Italian kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Ciro Imperato, Katri Kuusela, Sari Meurman, Giuseppe Feroldi  Bella vista. I, Corsi 1-3  2012  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Tavoitteet 

Opintojakson tavoite: A1

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa erilaisista jokapäiväisistä asioista rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaisia lauseita käyttäen helppoja tekstejä arkielämän ja työelämän tarpeita varten. Hän tutustuu italiankielisen Euroopan kulttuuriin ja arkielämään ja osaa toimia luontevasti tavallisimmissa arki- ja työelämän tilanteissa, joissa kulttuurieroilla on merkitystä.

 
Sisältö 

Kurssin perustan muodostavat italian kieliopin keskeiset rakenteet ja keskeinen arkipäiväisen elämän sanasto. Kurssilla kuunnellaan italiankielistä puhetta, luetaan tekstejä, tehdään keskustelu- ja kirjoitelmaharjoituksia sekä erilaisia kielioppitehtäviä.

 
Oppimateriaalit 

Imperato/Kuusela/Meurman/Feroldi: Bella vista 1

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetus 50 tuntia

 
Suoritustavat 

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä