Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKSUO9111 Suullinen viestintä, 2 op / 1 ov 
Tunniste ayKSUO9111  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Suullinen viestintä  Lyhenne Suullinen viest 
Laajuus2 op / 1 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineSUO Nykysuomi 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Jattu-Wahlström, Merja   Neuvottelutaito   1992  Pakollinen Saatavuus
     Heiska, Kontio, Majapuro & Valtonen  Korkeakouluopiskelijan kokoustaito  1990  - Saatavuus
     Koskimies, Riitta  Asiantuntijan esiintymistaito : onnistuneen esityksen kulmakivet  2002  - Saatavuus


Kuvaus:
Ajankohta 

Suositellaan sisällytettäväksi (tutkinto-opiskelijan) ensimmäisen vuoden opintoihin.

 
Tavoitteet 

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa yhdistää suullisen viestinnän osaksi asiantuntijuuttaan. Opiskelija osaa valmistella ja esittää sujuvan puhe-esityksen. Hän osaa viestiä tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa. Lisäksi opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

 
Sisältö 

Opiskelija vastaa suulliseen viestintään liittyvästä tilanteesta. Tilanne voi olla esitelmä, puhe, kokous, neuvottelu, keskustelu tai väittely. Hän valmistelee ja toteuttaa vuorovaikutustilanteen ja osallistuu palautekeskusteluun. Lisäksi hän osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

 
Oppimateriaalit 

1. Jattu-Wahlström & Kallio (1992): Neuvottelutaito.
2. Suullisen viestinnän oppimateriaali Moodlessa tai Heiska, Kontio, Majapuro & Valtonen (1990): Korkeakouluopiskelijan kokoustaito.

Oheiskirjallisuus:

Koskimies (2002). Asiantuntijan esiintymistaito. Onnistuneen esityksen kulmakivet.

 
Toteutustavat 

Opetus 20 tuntia

Arviointi: hyväksytty / hylätty

 
Suoritustavat 

Suullinen tentti tai tenttiä vastaava harjoitus ja aktiivinen osallistuminen. Kurssi on suoritettava yhden lukuvuoden aikana.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä