Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKSUO9112 Kirjallinen viestintä, 3 op / 2 ov 
Tunniste ayKSUO9112  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Kirjallinen viestintä  Lyhenne Kirjallinen vie 
Laajuus3 op / 2 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineSUO Nykysuomi 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvosteluhyv-hyl 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka, Marja-Liisa Kuronen & Marja Ollikainen  Yrityksen viestintä  2008  Pakollinen Saatavuus
     Iisa, Katariina, Hannu Oittinen & Aino Piehl  Kielenhuollon käsikirja  2012  Pakollinen Saatavuus
     Kankaanpää, Salli & Aino Piehl  Tekstintekijän käsikirja: opas työssä kirjoittaville  2011  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Ajankohta 

Suositellaan sisällytettäväksi ensimmäisen vuoden opintoihin.

 
Tavoitteet 

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa kehittää ajattelu- ja kirjoitusprosessejaan. Opiskelija osaa erotella kirjoitusprosessin eri vaiheet ja käyttää eri vaiheisiin liittyviä kirjoittamisen työkaluja kirjoitusprosessin edistämiseen. Hän osaa laatia vakioasettelun mukaisia asiakirjoja. Lisäksi opiskelija osaa analysoida toisten tekstejä rakentavasti, vastaanottaa palautetta ja analysoida oman oikeakielisyytensä tasoa ja kirjoitusprosessinsa hallintaa.

 
Sisältö 

Opintojakson sisältö: Opiskelija kirjoittaa moniäänisen opiskeluesseen, jota prosessoidaan pienryhmissä koko kurssin ajan. Lisäksi hän tekee kielenhuollon testin, kirjoittaa itsearvion ja laatii liikekirjeitä/asiakirjoja.

 
Oppimateriaalit 

Kirjallisuus: 

  1. Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen& Ollikainen (2008 tai uudempi): Yrityksen viestintä.
  2. Iisa, Oittinen & Piehl (2006 tai uudempi): Kielenhuollon käsikirja.
  3. Kankaanpää & Piehl (2011): Tekstintekijän käsikirja.

 

 
Toteutustavat 

Kurssia järjestetään lähiopetuksena (20 tuntia) ja osittaisena verkko-opetuksena TAI kokonaan verkko-opetuksena.

 
Suoritustavat 

Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustöiden tekeminen. Hyväksytty tulos kielenhuollon testistä (vähintään 80% pisteistä). Kurssi on suoritettava yhden lukuvuoden aikana.

Arviointi: hyväksytty / täydennettävä 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä