Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKSAK5002 Saksan alkeet II, 3 op / 2 ov 
Tunniste ayKSAK5002  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Saksan alkeet II  Lyhenne SaksanAlkeet II 
Laajuus3 op / 2 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineSAK Saksan kieli ja kirjallisuus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Sabine Glas-Peters, Angela Pude, Monika Reimann  Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. A1.2.  2012  Pakollinen Saatavuus
     Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht  Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. A1.2.  2012  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Edellytykset 

Suositellaan Saksan alkeet I, osia saksan lukion oppimäärästä tai muut aiemmat saksan opinnot.

 
Tavoitteet 

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää selkeästi puhuttua, yksinkertaista puhetta ja selkeää, muutaman kappaleen pituista kirjoitettua saksaa. Hän osaa kertoa ja kirjoittaa erilaisista jokapäiväisistä asioista (mm. arkielämä, opiskelu, työ) helpoissa kielenkäyttötilanteissa, osaa ilmaista mielipiteensä, keskustella lyhyesti suunnitelmistaan ja menneistä tapahtumista. Hän osaa ääntää saksaa ymmärrettävästi. Hänen tietämyksensä ja ymmärryksensä saksankielisen Euroopan arkielämästä ja kulttuurista syvenee. Hän osaa kirjoittaa lyhyitä työelämässä tarvittavia tiedotteita.

 
Sisältö 

Kurssin perustan muodostaa saksan kielen perusrakenteiden ja sanaston tuntemuksen vahvistaminen tutustumalla arkipäivän tilanteisiin. Kurssilla tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia, kuunnellaan saksan kieltä ja tehdään erilaisia kielioppitehtäviä.

 
Oppimateriaalit 

1. Evans, Sandra/Pude, Angela/Specht, Franz (2012): Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. A1.2. Hueber Verlag. Ismaning.

2. Glas-Peters, Sabine/Pude, Angela/Reimann, Monika ( 2013): Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. A1.2. Hueber Verlag. Ismaning.

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetus 40 tuntia.

 
Suoritustavat 

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kirjallinen tentti.

 
Lisätietoja 

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet Saksan alkeet I tai muun vastaavan saksan alkeiskurssin tai joiden aiemmista saksan opinnoista on kulunut aikaa ja/tai jotka haluavat kerrata ja laajentaa saksan alkeisosaamistaan.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen muulla tavalla tai ilmoittautumista ei vaadita Saksan alkeet II (avoin yo) (V01)  Verkkokurssi  Katrin-Kristiina Polviander 
23.04.20 -06.06.20 -

Tulevat tentit
Ei tenttejä