Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKRAN5002 Ranskan alkeet II, 3 op / 2 ov 
Tunniste ayKRAN5002  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Ranskan alkeet II  Lyhenne Ranskan alkeet 
Laajuus3 op / 2 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineRAN Ranskan kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Kuvaus:
Edellytykset 

Ranskan alkeet I, osia ranskan lukion oppimäärästä tai muut aiemmat ranskan opinnot

 
Tavoitteet 

Opintojakson tavoite: A2

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää selkeästi puhuttua, yksinkertaista puhetta ja selkeää, muutaman kappaleen pituista kirjoitettua ranskaa. Hän osaa kertoa ja kirjoittaa erilaisista jokapäiväisistä asioista (mm. arkielämä, opiskelu, työ) helpoissa kielenkäyttötilanteissa, osaa ilmaista mielipiteensä, keskustella lyhyesti suunnitelmistaan ja menneistä tapahtumista. Hän osaa ääntää ranskaa ymmärrettävästi. Hänen tietämyksensä ja ymmärryksensä ranskankielisen Euroopan arkielämästä ja kulttuurista syvenee.

 
Sisältö 

Kurssin perustan muodostaa ranskan kielen perusrakenteiden ja sanaston tuntemuksen vahvistaminen tutustumalla arkipäivän tilanteita kuvaaviin teksteihin. Kurssilla tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia, kuunnellaan ranskan kieltä ja tehdään erilaisia kielioppitehtäviä.

 
Oppimateriaalit 

Hugot Catherine (2012): Alter ego + 1 : méthode de français A1

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetus 40 tuntia

 
Suoritustavat 

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti

 
Tarjontatieto 


Ilmoittautuminen

    Hae opinto-oikeutta ilmoittautumisjärjestelmä ILPAssa.
    Ilmoittaudu kurssille ILPAn jälkeen WebOodissa (ayKRAN5002).

Opinto-oikeuden maksaminen

Opinto-oikeus maksetaan ILPAssa.

 
Lisätietoja 

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet Ranskan alkeet I tai muun vastaavan ranskan alkeiskurssin tai joiden aiemmista ranskan opinnoista on kulunut aikaa ja/tai jotka haluavat kerrata ja laajentaa ranskan alkeisosaamistaan.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä