Uutiset ja ilmoitukset

Ilmoittautuminen Kielipalvelut-yksikön järjestämille opintojaksoille

 

 

Ilmoittautuminen Kielipalvelut-yksikön järjestämille opintojaksoille         

Kielipalvelut-yksikön järjestämiin ryhmiin voi ilmoittautua kolme kertaa lukuvuodessa: syyslukukauden ryhmiin ilmoittaudutaan alkusyksystä (elokuun loppu - syyskuun alku) kevään ryhmiin ilmoittaudutaan marras-joulukuun vaihteessa ja loppukevään ryhmiin (huhti- ja toukokuussa järjestettäviin ryhmiin) maaliskuussa. Tarkemmat ilmoittautumisajat löytyvät opiskelijoiden verkkosivuilta kohdasta Lukuvuoden opetusajat ja ilmoittautuminen -> Opintojaksoille ilmoittautuminen -> Kielipalvelut-yksikkö.


Kurssien ja ryhmien priorisointi:

Kielipalvelut-yksikkö käyttää kurssi-ilmoittautumisessa ja ryhmäjakojen teossa WebOodin priorisointityökalua. Kun ilmoittaudut kielten kursseille, valitse prioriteetti 1 sille kurssille jolle haluat mieluiten osallistua. Valitse prioriteetti 2 toiseksi tärkeimmälle kurssille, prioriteetti 3 kolmanneksi tärkeimmälle kurssille jne. Anna myös ryhmille osaprioriteetit samalla tavalla. Voit ilmoittautua usealla kurssille ja useaan ryhmään, mutta ilmoittaudu kuitenkin vain niihin ryhmiin, jotka sopivat sinun aikatauluusi. Suunnittele aikataulusi huolella.


Ryhmiin pääsyn perusteet:

Ilmoittautumisen ajankohdalla ei ole merkitystä ryhmään pääsyn kannalta!


Alkeiskurssit ja täydennyskurssit:

Opiskelijat valitaan alkeiskursseille ja täydennyskursseille pääsääntöisesti opintopistemäärän perusteella. Jokaisella alkeiskurssilla on myös viisi paikkaa sellaisille opiskelijoille, jotka aloittavat kyseisen kielen opiskelun alkeista ja aikovat suorittaa kielestä joko sivuaineopinnot tai mahdollisimman laajat Kielipalvelujen tarjoamat opinnot tai jotka tarvitsevat alkeita vaihtoon lähdön vuoksi. Tällöin opiskelija kirjoittaa alkeiskurssille ilmoittautuessaan "Lisätietoja"-kenttään perustelun, miksi juuri hänen täytyisi tulla valituksi kurssille. Viisi paikkaa täytetään näiden perusteluiden pohjalta. Jos opiskelija on ilmoittautunut useammalle kuin yhdelle alkeis- tai täydennyskurssille, pyritään ryhmäjakoja tehdessä ottamaan huomioon opiskelijan valitsemat priorisoinnit. Pääasiassa opiskelija voi saada paikan ainoastaan yhdellä alkeis- tai täydennyskurssilla kerrallaan. 


Peruskurssit (esim. äidinkielen suullinen ja kirjallinen viestintä, ruotsin peruskurssi, englannin luetunymmärtämisen kurssi ja suullisen viestinnän kurssi)

Suurin osa peruskurssien ryhmäpaikoista jaetaan ns. priorisointiajossa, jonka WebOodi tekee opiskelijan antamien prioriteettien perusteella. Ryhmiin on jätetty joitakin vapaita paikkoja sellaisille opiskelijoille, joilla on paljon opintopisteitä. Nämä paikat täytetään priorisointiajon jälkeen. Jos et ole saanut paikkaa kurssilta priorisointiajossa sinun on siis vielä mahdollista päästä kurssille kun vapaat paikat täytetään. On tärkeää että tarkistat statuksesi WebOodista ennen kurssin alkua!

Tieteellisen kirjoittamisen kurssit ja jatkokurssit

Opiskelijat valitaan tieteellisen kirjoittamisen kursseille sekä kielten jatkokursseille opintopistemäärän perusteella. Jos opiskelija suorittaa Vaasan yliopistossa pelkästään maisterin tutkinnon, lisätään hänen opintopistemääräänsä kandidaatin tutkintoon kuuluvat 180 op.


Miten tiedät oletko päässyt kurssille?

Ryhmien valmistumisesta ilmoitetaan Portaalin ilmoitustaululla. Ryhmään päässeiden ilmoittautumisen status muuttuu WebOodissa vahvistetuksi. Mikäli et ole mahtunut ryhmään, statuksen kohdalla lukee "varasijalla". WebOodissa oleva "varasijalla"-status tarkoittaa käytännössä, että et ole päässyt ryhmään eikä WebOodissa näkyvällä varasijan järjestysnumerolla ole merkitystä. Ryhmiin valitaan varasijalaiset opintopistemäärän perusteella. Varasijalaisten oikeita järjestysnumeroita ei teknisistä syistä pystytä laittamaan Oodiin. Varasijalistat ovat näkyvillä kunkin ryhmän kohdalla osallistujalistoissa, jotka ovat esillä mapeissa Kielipalvelut-yksikön ilmoitustaulun luona Fabriikin toisessa kerroksessa. Osallistujalistat lähetetään myös ryhmien opettajille, ja opettajat noudattavat opintopistemäärän perusteella tehtyjä varasijalistoja.


Paikan vahvistaminen

Opiskelija vahvistaa paikkansa olemalla läsnä ensimmäisellä luentokerralla heti luennon alussa. Mahdollisista esteistä on ilmoitettava kurssin opettajalle hyvissä ajoin!

Opettaja täyttää ryhmän ensimmäisellä luentokerralla varasijoilla olevilla opiskelijoilla ja jos vielä ryhmässä on sen jälkeen paikkoja vapaana, otetaan kurssille muita kiinnostuneita opiskelijoita.