Uutiset ja ilmoitukset

Muutos lakisääteisten poissaolojen käsittelemiseen 1.8.2016 alkaen

Vaasan yliopisto on yhdessä muiden Oodi-yliopistojen siirtymässä uuteen käytäntöön opiskelijoiden lakisääteisten poissaolojen suhteen. Lakisääteiset poissaolot ovat tässä yhteydessä opintoaikojen rajauksen piirissä olevia perustutkinto-opinto-oikeuksia koskevia opintoaikaa kuluttamattomia poissaolon syitä.

"Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä." (Yliopistolaki 41§)

Syynä muutokselle on Yliopisto- ja Ammattikorkeakoululakien tulkintojen yhtenäistäminen valtakunnallisesti korkeakouluissa ja tätä kautta opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu. Lisäksi muutos on tärkeä esim. korkeakoulujen välillä siirtyvien siirto-opiskelijoiden opintoaikojen laskennan kannalta.

Uudessa käytännössä lakisääteinen poissaolo pidentää opiskelijan opintoaikaa vain, jos opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi kyseiselle lukukaudelle. Opiskelijan opintoaikaa pidennetään yhdellä lukukaudella, jos opiskelija on ilmoittautunut lukukaudelle poissaolevaksi ja lakisääteisen poissaolon aikaväli leikkaa kyseistä lukukautta yhdelläkin päivällä.

Esim. opiskelija on vanhempainvapaalla 1.7.-15.11. Lakisääteisen poissaolon aikaväli siis ulottuu kahdelle lukukaudella. Kevätlukukaudelle opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi ja syyslukukaudelle poissaolevaksi. Opiskelijan opintoaika pidentyy yhdellä lukukaudella. Opiskelija voi siis itse harkita, ilmoittautuuko poissaolevaksi kaikiksi mahdollisiksi lukukausiksi vai vain joillekin lukukausille, jotka leikkaavat lakiperusteista poissaoloaikaa. Opintoaika pitenee vain poissaololukukausien ajalta.

Mm. äitiysvapaan pituus on pääsääntöisesti kaikilla sama mutta ajoittuu toisissa tapauksissa yhdelle ja toisissa kahdelle lukukaudelle. Tämä ero voidaan tasata mahdollisessa lisäaikahakemuksessa. Muutenkin ne lakisääteiset poissaolot, jotka eivät vaikuta opintoaikaan tämän logiikan kautta, otetaan huomioon valmistumissuunnitelman perusteella tehtävissä pidennyksissä.

Tämä uusi käytäntö otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen. Toisin sanoen ne lakisääteiset syyt, joiden alkamispäivämäärä on 1.8.2016 tai sen jälkeen, käsitellään tämän uuden laskentasäännön kautta.